Texter, engelska Navet Science center

Navet Science Center i Borås är ett av de mest framgångsrika i Sverige. Det är också av Skolverket bedömt som det bästa (tillsammans med Teknikens hus i Luleå).

För Navet har jag stöttat i flera år med texter av alla de slag inklusive till utställningar, artiklar och hemsida. Dessutom har jag flera år hjälp att rensa och skriva rent ansökningsdokument, bland annat genom att korta texterna till rätt format, samtidigt som att allt väsentligt fortfarande finns med. Jag har också gjort översättningar av texter för både hemsidor och beskrivande material och dokument.

Kompetens: årsberättelser, marknadsföring & texter, översättning

Kund: Navet Science Center, Borås

www.navet.com