Text för dig som behöver en text på‭ ‬mycket god‭ ‬svenska eller engelska‭. ‬Hemsidor‭, CTA-‬kampanjer‭, ‬årsredovisningar‭, ‬sociala medier med mera‭. ‬Med mig får du dels en text på‭ ‬hög grammatisk, idiomatisk och stilistisk nivå‭, ‬dels innehåll som är baserat på‭ ‬mål‭, ‬budskap‭, ‬önskad effekt‭ - ‬väl anpassat efter målgrupp‭. ‬

Texter, på svenska och engelska