Med social närvaro utnyttjar du effekten av Content marketing och Inbound marketing. Enkelt uttryckt arbetar jag med att se till att din närvaro på diverse sociala media gör att kunder och andra kommer till dig och dina erbjudanden.

Via innehållsrika och effektskapande texter, bilder och liknande visa för dina presumtiva kunder att det de söker, det hittar de enkelt hos dig (till exempel via din hemsida). Tillsammans gör vi upp en plan på vilken information du vill sprida och vad du kan erbjuda de som sedan kommer till dig. Varumärkesbyggande arbete som sker via dina kanaler och som ger dig en självklar plats hos dina kunder. Naturligtvis hittar vi metoder att se hur god effekt du får av din sociala närvaro.

Metoder
Ett
Två
Tre
Fyra

VARFÖR
Var, vem
och hur mycket?

UPPLÄGG
Offererar
tid och pris

NÄRVARO
Jobbar ett antal
timmar i veckan

EFFEKT
Mäter och
stämmer av