Snabbt, säkert, tillförlitligt. Jag skriver texter på antingen svenska eller engelska. Ditt behov avgör vad som blir slutprodukt. Som tvåspråkig skriver jag det som slutkonsumenten behöver. 

Text för i princip allt som behöver en god svenska eller engelska. Sociala medier, annonser, hemsidor, kampanjer, årsredovisningar med mera. Mina många år som journalist är en garanti för klokt, väl balanserat innehåll. Med mig får du dels en text på hög grammatisk, idiomatisk och stilistisk nivå, dels innehåll som är baserat på mål, budskap, önskad effekt - alltid anpassat efter målgrupp.

När jag skriver på svenska bör alltid du som uppdragsgivare vara del av korrekturprocessen. Texter kan alltid bli bättre och för att vara säker på att det blir rätt, ingår i princip alltid minst en korrekturomgång i min tjänst.

För att säkerställa kvaliteten på engelsk text har jag i mitt nära nätverk korrekturläsare som har engelska som modersmål, både på brittisk och amerikansk engelska.

Texter, på svenska och engelska
Strategi
hemsidor och hemsidestext
Annons
Fakta
texttvättning och rensning av text

Varför och hur

Hemsidor

Annonser

Fakta

Texttvätt