Upgrading communications

ACTE är det europeiska nätverket för textilkluster och för verksamheter/organisationer som arbetar i textil-, mode-, skor- och läderindustrin. I mars 2019 färdigställdes den tredje upplagan av "Annual Report".

För tredje året i rad stod jag för den engelska texten i det magasin som utgör årsrapporten ("Annual report) för ACTE. Arbetet var klar i månadsskiftet februari/mars, tidningen färdigtryckt i början av mars. Byrån Brainforest i Borås står för design och produktion.

Borås Stad är under tre år ordförande för nätverket. Under året som gått har mycken kraft och ansträngning gått åt till att göra om egna organisationen och kommunikationen. AR är en mindre del i arbetet, men visar ändå på att arbetet klart går framåt.

Kompetens: Engelsk/English copy

Kund: ACTE
Till/to ACTE's website

Working for ACTE, the European Network och Textile Collectivities, producing text for their Annual Reports these last three years.  The Annual Report is part of the reinforcement of the network's organisation and communications. Customer is the City of Borås - for three years holding the presidency of ACTE (and responsible for the revision of the organisation).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *