Det är några år sedan det aktuella arbetet, men arbetsmodellen är fortfarande central i affärsutveckling. Det handlar om hur en ska kunna analysera, arbeta ihop och skapa en affärsmodell för marknadsföring. I mitt fall blev det extra bra med Åby Travsällskap. Marknadsföraren kanske känner igen modellen, som handlar om att ta reda på hur affären fungerar, att göra nödvändiga förändringar och att berätta i sin kommunikation om varan eller tjänstens värde. För dig som företagare, för dig i en organisation, för dig som konsument. Sammanhanget är allt.

Det var en arbetsprocess som varade mer än sex månader. Uppdraget var dels en varumärkesplattform, dels en kommunikativ plattform. Uppdraget gav också mer, till exempel flera förslag på förändringar i arbetsmetoder och lokaler. Utan att berätta för mycket vet jag att Åby Travsällskap tog emot vår slutprodukt med öppna armar.

Varumärket är budbäraren.

Arbetsmodellen (som du ser på bild här ovan) utgår från de personer som redan finns i organisationen. Via deras hjälp analyseras produkten och affären i djupet. Mycket av det som hittas i den färdiga varumärkesplattformen bör finns redan sedan tidigare, men oftast är det otydligt och just den otydligheten ger utrymme för oklarheter med hur var och varför arbetet inom organisationen utförs. Dessutom orsakar det ofta en stor diskrepans med hur de inom organisationen uppfattar sig (image) gentemot hur kunderna uppfattar företaget och produkten (profil). Den missmatchen måste alltid åtgärdas.

I slutändan är det alltid varumärket som styr, upplevelsen av hur varumärket påverkar kunden är A och O. Och den upplevelsen byggs inifrån och ut. Ledning och anställda är de primära kulturbärarna. När vi inom marknadsföringsbranschen bygger varumärkets innehåll (storytelling) är det viktigt att alla inblandade är med på det. Motsatsen är förödande.

Bli en del av upplevelsen.

Åbys behöver sina besökare, för organisationen är det därför viktigt att övertyga besökarna att de behöver Åbytravet. Och vi valde att gestalta detta med delaktighet och upplevelse. Och något rätt måste vi ha gjort, för Åby använder fortfarande en payoff som vi tog fram, nämligen ”En del av upplevelsen”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *