Det finns de som tror att de skandinaviska språket är mer eller mindre samma språk. Fast det är det inte så många av oss som bor i Sverige, Danmark eller Norge som tror. Men vad är egentligen likheterna och vad är skillnaderna?

En intressant artikel dök upp i Språktidningen redan för sju år sedan om likheterna i de tre skandinaviska språken:
”Norska är danska med svenskt uttal
I danska öron låter för övrigt norska och svenska så lika att danskar normalt inte kan avgöra vilket som är vilket. De gissar därför att allt skandinaviskt tal som inte är danskt måste vara svenskt. Då har de i alla fall dubbelt så stor chans att få rätt, eftersom det finns dubbelt så många svenskar som norrmän. Däremot förstår danskarna norska bättre än svenska, eftersom det norska ordförrådet liknar det danska mer det svenska.”
Mer av den artikeln kan du läsa när du klickar här.

Tre språk är ett?

Denna länk gör att du kommer till en artikel skriven av en svensk, men på engelska (sic!). Artikeln tar upp likheter och skillnaderna i våra tre språk. Mycket intressant! Bland annat skriver Elin Asklöv att:
”Danska och norska är mycket lika, eller nästan identiska när det kommer till ordförrådet, men de låter (uttalas) helt olika. Norska och svenska är närbesläktade när det gäller uttal, men orden skiljer sig från varandra.
Jag brukar tänka mig de tre skandinaviska språken som tre systrar. Svenskan, den äldsta systern, är även den längsta av de tre, men inte så viktig för de andra två som hon själv tror. Norskan är mellansystern, som förstår båda hennes syskon och ofta är medlare. Danskan är den unge rebelliske systern, hon röker inomhus och hon bryr sig inte om vad de andra säger.”
Mer av den artikeln via denna länk.

Skandinaviska för nybörjare

Och slutligen en artikel av Anna Sandelin, för cirka tre år sedan. Där skriver hon bland annat:
”De tre skandinaviska språken talas av över 20 miljoner personer. Och det gemensamma ursprunget och utvecklingen för svenska, norska och danska gör att de flesta skandinaver förstår varandra utan att ha studerat grannspråken.

Danskan och norskan är mest lika. Tydligare skillnader finns mellan dem och svenska. Men även svenskan delar mycket av ordförrådet med sina grannar. En svensk läsare förstår direkt ungefär 75 procent av orden i en dansk eller norsk text.”
Och hela den artikeln hittar du här – klicka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *